Hogyan használd a könyvet és a Megértés Táblázatát?

A következőkben vázlatosan mutatjuk be a könyv és a Táblázatat használatát, részben a Táblázatról vett idézetekkel. A részletes kibontáshoz 456. oldalra volt szükségünk – ezért született a könyv.

A Megértés Táblázata gerince az –alom végű szavaink, melyek a lelkiállapotainkat írják le (például izgalom, nyugalom, vigalom, vonzalom, riadalom, oltalom, fájdalom, önuralom). Összesen negyvenkettő. Ezek a Táblázatban egy oszlopot képeznek. Minél magasabban lévő alom-állapotot élsz meg, annál boldogabb vagy, és annál nagyobb rálátásod van a környező világra, s legfőképpen magadra. Minden állapothoz más megélés, tudatállapot és érzékelés tartozik.

„A munka és a játék úgy kezdődik - nulladik lépés, azaz az alapok alapja -, hogy a különféle élethelyzetekben megpróbálod beazonosítani, hogy éppen milyen alomban vagy. Ez azért fontos, mert teljesen máshogy viselkedsz, máshogy teljesítesz és máshogy viszonyulsz a dolgokhoz és a többi emberhez minden egyes állapotban. Ha nem vagy tisztában azzal, hogy éppen milyen állapotban vagy, akkor az állapotok automatikusan átveszik az irányítást. „ (A Magyarázat 37. oldaláról)

A Táblázatban van egy oszlop a lelkiállapotok mellett: „Mit élek meg ebben az állapotban?” Ebből kikeresheted, hogy éppen melyik állapotban vagy. (A könyvben minden állapotnak saját kis fejezete van, mely pontosan ráhangol.)

„Mit élek meg ebben az állapotban?”
Vonzalomban: „megélem az álmom”. Ez, a vonzalom minden kezdete, az egészséges lélek alaphangja, minden út kiindulópontja. Eggyel magasabb, felette: szorgalom: „megélem az utat, örömömet lelem abban, amit teszek”.Ez a két állapot a kibontakozásé. Őket követi a siker, a diadalom.Diadalom: „megélem, hogy megvalósult, amit szerettem volna”.
Vonzalom – szorgalom – diadalom: ők hárman egymásra épülnek, ha nem térít el semmi. Nagy ritkaság. Gyakran nem ez történik.

Bántalom: „nem azt élem meg, amit szerettem volna”. A bántalom egyfajta ellenpontja a diadalomnak, a felszínről megfogva ők siker és sikertelenség.
Még egy példa: fáradalom – „megélem, hogy elegem van, belefáradtam”.

Hogy segítsen a biztos beazonosításban, egy olyan oszlopot is találsz a Táblázaton, hogy „Hogy cselekszik és milyen az ember ebben az állapotban”
Vonzalomban: „ad, lelkesedik, derűlátó, megérintett”
Szorgalom: „alkot, épít, lelkiismeretes, elhivatott”
Diadalom: „eredményes, ujjong, véghez visz, ünnepel”
Bántalom: „csalódott, letört, duzzog, sértődött, elhúzódik”
Fáradalom: „elcsigázott, nyűgös, kimerült, megelégel”

A fentiek és a könyvben található további ráhangolás segítségével már biztosan meg tudod mondani, hogy a 42 lelkiállapot közül éppen melyikben vagy. Az ember az élete különböző témáival más és más lelkiállapotban van.

„Az első lépés tehát: a tudatosság itt első lépésben azt jelenti, hogy megtanulod felismerni: az érzéseid, a lelkiállapotod csak egy állapot, és nem Te vagy – nem vagy köteles az lenni. Neked vannak lelkiállapotaid, érzelmi állapotaid, de Te és az állapot két külön tényező vagytok. A kettő nagyon közel van egymáshoz, és tudatosság nélkül természetes módon össze is keveredik, de mégsem ugyanaz.

Az állapotom nem Én vagyok. Az csak egy állapot.

Ezt elsősorban fejben kell megérteni és tudatosítani."

Amíg tévesen azt hiszem, hogy Én és az állapot egyek vagyunk, addig a külvilág rezdüléseinek fonalán rángatott bábu vagyok. (A Magyarázat 37. oldaláról)

Amíg az ember nem ismeri a Megértés Táblázatát, addig is igyekszik megfigyelni az állapotait, de a rendszer által nyújtott támpont híján nagyon nehéz dolga van. A Táblázat egyik felbecsülhetetlen értéke az, hogy magamon kívül helyezi az állapotokat, hiszen semleges nézőpontból fogalmazva vannak papírra vetve! Nem magamon belül kell eltávolodnom a lelkiállapotomtól, hanem  el tudom olvasni, hogy mi játszódik le bennem.

Ha felfedezem, hogy éppen valami szabályszerű változás zajlik éppen belül, akkor mindjárt kisebb a probléma – hiszen másokban is ugyanez történik.
Másfelől: a tudatosan járt útnak nélkülözhetetlen része, hogy tudd, mi folyik benned.

A lelkiállapot értelme

Amikor már világosan tudod, hogy Te és az állapot nem vagytok egyek, akkor nézd meg, hogy ez milyen állapot. Mi a legjellemzőbb vonása? Befelé fordulás? Keresd ki a Táblázatban, hogy ez melyik alom lehet. A bántalom. „Nem azt élem meg, amit szerettem volna.” Azt már tudod, hogy mi a megélésed, ezután arra kell összpontosítani, hogy ennek a megélésnek, állapotnak mi az értelme a lélek nagy rendszerében. Ezt is megtalálod a Táblázatban „Befelé irányít, hogy megvizsgálhassam: mit és hol rontottam el.” Nem az a célja a bántalomnak, hogy „csalódott, duzzogó, sértődött és elhúzódó” legyek! Meg kell vizsgálnom: mit rontottam el, és hogyan élhetném azt, amit szeretnék.

Az ember – amíg nem ismeri a bántalom értelmét – könnyen beleragad, és órákig, napokig a sérelmei között tanyázik. Erre nem lenne szükség. Nem az lett, nem azt élem meg, amit szerettem volna, de még nincs lezárva! Amit az ember nagyon szeretne, annak mindig van helye a világban. Csak a hogyant, a kivitelezést rontottad el, próbáld meg újra!

A fáradalom értelme, hogy „figyelmeztet: túl sok feladatot és terhet hordozok a lelkemben”. Nem azért van, hogy fárasszon, és „elcsigázott, nyűgös, kimerült” legyek. Egyszerűen a lelki teherhordóképesség határát jelzi, ami – mint minden – fejleszthető.

Azzal, hogy felismerem az állapot értelmét rájöhetek, hogy nem az élet rosszindulata miatt vannak nehéz helyzetek és fájó érzések, hanem minden egyes lelkiállapot a maga egyedi módján próbál visszaterelni az utamra.
Az érzelmek megértése felszabadít, megkönnyebbülést hoz. Amikor összeáll bennem, hogy ennek most van értelme, akkor a súly rövidesen elszáll.

Hogyan lehetett volna megelőzni például a bántalom lelkiállapotát?

Minden állapotnak van egy fő eleme, a bántalomé a sérelem. A sérelem előbb jelenik meg bennem, mint hogy az állapot létrejönne. Ha van egy (akár tudattalan) vágyam, és úgy érzem a megvalósulás esélye, akkor ezt a sérelem mutatja. Kicsit belülről dörzsöl valami. A sérelem az, ami „tartja bennem az eredeti, még meg nem valósult vágyat”. Egy serpenyőbe helyezi azt, amit szerettem volna, és azt, ahogy most meghiúsulni látszik. A két ellentét dörzsölődik, amit a sérelem jelez. Ha megértem, hogy ez a sérelem semleges szerepe, akkor még időben változtathatok ahhoz, ahogy a helyzethez éppen viszonyulok, és eltűnik a sérelem, és biztosan nem lesz belőle a bántalom lelkiállapota.

Ugyanez a helyzet a fáradalommal. Ha érzem, hogy töredelem van, belülről formál, túl sok szálat kell tartanom vagy túl régóta, akkor átmenetileg el kell engednem, hogy erőt tudjak gyűjteni. Máskülönben fáradalom lesz belőle. A töredelem szerepe: „tárolja mindazt, amit még nem összegeztem vagy ami nem épült be a lelkembe”.

A Táblázatban minden lelkiállapotnak és építőelemének le van írva a maga semleges értelme, szerepe, hogy bármikor kívülről tudj ránézni az éppen benned zajló folyamatokra. Talán most alakul ki először valami, esetleg a múltamhoz van köze.

Még néhány magas állapot értelme
A szorgalom értelme: „erősít, az akadályok ellenére is haladásra bíztat”
Diadalom: „beépít, bizonyosságot ad, hogy érdemes volt”
Irgalom: „átírhatom a múltat”

A vonzalom, a lélek egészséges alaphangja, alatti állapotoknak is van értelme
Fájdalom: „megállít a sodródásban, döntésre kényszerít”
Bonyodalom: „átgondolhatom: jó irányba megyek-e, van-e amiről nem tudok”

Még néhány elem értelme
Küzdelem: „összpontosítás és kiáradás az akadályon való túllépéshez”
Szerelem: „ad, épít, gazdagít, jó”
Gyötrelem: „megmutatja, hogy valami már tarthatatlan”
Ijedelem: „fokozott odafigyelésre bír, a jelenbe hoz”
Mentelem: „általa magamat figyelmen kívül hagyva cselekedhetek a másik emberért”

Tehát összegezve:

1. Megnézem: mit élek meg?
2. Ez melyik lelkiállapot?
3. Mi az értelme?
4. Mi a fő eleme és annak mi a szerepe a lélek rendjében?

Majd kérdéseket teszek föl magamnak, hogy: mihez kapcsolódik ez az állapot; mihez volt eredetileg vonzalmam; mi sérült és miért; milyen kapcsolataim tartoznak ide és azokkal mi a helyzet? Mire nem érzem képesnek magam? Mi került veszélybe? Mit kell esetleg elengednem?

A jó kérdés nagyon fontos, A Magyarázat ebben is segít, mert minden elemhez segítő, iránymutató kérdéseket írtunk számodra.

Lehet, hogy a fentieken nem csak egyszer kell végigmenned, de az biztos, hogy mihelyt meg lesz a Megértés, az felszabadulást fog hozni. Onnan is ismered föl, hogy megkönnyebbülsz. Lehet, hogy nem azonnal tudsz újra vonzalomban belevágni, megélni és megvalósítani, de ez msot már csak idő kérdése.

Rendszer vagy módszer?

A Táblázat tehát egy rendszer, mely a lélek rendjét a lelkiállapotokkal és elemeikkel írja le. Segítségével azt a legbensőbb részemet térképezhetem fel, mely a belső fejlődésem valódi terepe. A Megértés Táblázata az emberi lelket a szeretet és az értelem mentén rendezi keretrendszerbe.

Extra segítség

Közvetlenül a lelkiállapotok, almok mellett láthatsz egy oszlopot, mely „az állapotok, a felszínről megfogva”. Nézzük meg, hogy a kicsit már komolyabb lelki sérüléseket általuk hogyan ismerheted fel. Most nem írjuk le, hogy melyik milyen lelkiállapot, csak figyeld meg az érzékelhető süllyedést: „megszégyenülés” (én szégyenültem meg), majd eggyel lejjebb „lejáratás” (másokat járatok le), aztán „uralási kényszer” (mert mindenben és mindenkiben veszélyforrást látok), „alakoskodás, köpönyegforgatás” (mert már nincsenek érzéseim, és így tovább. Most a legaljáról beszéltünk, és annak is már tisztán létrejött állapotairól. Így zuhan lefelé az ember állapota, lélektudatosság híján. Ha persze esetleg tetten érem magamat, hogy néha szoktam így is működni, az nem jelenti azt, hogy az életem minden dolgához és kapcsolatához így állok hozzá. Valószínű, hogy csak átmeneti mélyrepülésben vagyok egy területen.

A könyv 68. oldalától kezdődően „Útmutató a Megértés Táblázatának felépítéséhez” címmel külön fejezetet szántunk arra, hogy megértsd: mi és miért úgy helyezkedik a Táblázatban, ahogyan. A használata pedig minden oldalon egyre tisztábban rajzolódik ki.

 

A Táblázatot és hétköznapi használatát a mindennapi élet fő kérdésein keresztül bemutató könyv A Magyarázat, keményfedeles, 456 oldal terjedelmű, mérete 152x235 mm, kifejezetten szép megjelenésű, igényes nyomdai kivitelben. Színes melléklete a Megértés Táblázata, 26×82 cm méretben. Nem találod a megszokott, nagyobb bolthálózatokban, itt a honlapon kapható!

A Megértés Táblázata – A Magyarázat című könyvünk egyszerűen megvásárolható itt, a honlapunkon. A könyv és a Táblázat öszetartozik, együtt kaphatóak. Ha szeretnéd, hogy Nálad is otthon lehessenek, kattints ide

Mélyebb tudás megszerzésére ad lehetőséget a Lelkiállapotok tanfolyama, ahol a szerzőktől tanulhatod meg, hogyan lehet tudatosan törekedni a megértésre.
Következő időpontok itt