MT az Életben-képzés (Anita+Zsolt) részletesebb tartalma

Legközelebbi időpontok: Debrecen 2018. május 5-6. és Budapest június 2-3. és 16-17.

1. NAP: A Megértés Táblázata a 3 SÍKRÓL nézve
Alapok, eredeti anyagból:
mi az elem és alom; mire valók a lelkiállapotok; az ember három rétege; lelkiállapotok vonzalomtól diadalomig; Állapotok váltakozása. Szerelem és félelem. Táblázat felépítése. Értelem és érzelem. Megfigyelés és megélés. Összegzés különböző állapotokban: diadalom, fáradalom, bántalom. Vívódás, döntésképtelenség - fájdalom, Kényszerhelyzetek - szolgalom. Tapasz I.: sérülések és hiányok mint mozgatóerők kialakulása,

Gyümölcsözés - új anyag: energiáink átcsoportosítása az ember 3 rétege között; A lélek és az Én különbsége és együttműködése; énes lelkiállapot vagy Én; belső út és világi élet együttműködése; Megértéstől a Tettekig; Életterületek, melyekbe a Megértés kiérkezhet I.
Az ideától a megvalósításig, a létrehozás egészséges folyamata és lelkiállapotai; Ahogyan a létrehozás folyamata elromlik; Felemelni (=lelkiállapotokkal) és kihozni (létrehozás), függőleges és vízszintes fejlődés
Az élet-szerű megértés. Meglépni valamit az életben - A gyógyulás 3 szintje

2. NAP: Az ÉN/Szellem/Az Apa a Megértés Táblázata állapotaival
Alapok, eredeti anyagból: Tapasz II.: sérülések, vélelmek, Lelki képességek és fogalmak. Helyem az életben - Bizalom. Diadalomtól irgalomig: kiteljesítés és megbocsájtás. Szégyen - Égedelem. Értelem és fertelem – ami vezet és ami félrevezet. Megfelelés - buzgalom.

Gyümölcsözésből - új anyag: Visszatérés az Énhez, a Forráshoz; Függőség röviden és állapotai; Kapcsolatfüggőség; Oldás és építés; Tapaszoldás: az égi és a földi az emberben sérüléskor; Mi az, hogy Énes nézőpont (etika, erkölcs és szeretet) az Élet szemszögéből, és mi nem az?  Az egyes lelkiállapotok tapaszainak kettős összetétele (!)
Miért és mikor nem tudunk oldani, értelmezni, változtatni?
Életterületek, melyekbe a Megértés kiérkezhet II.

3. NAP: A LÉLEK/Az érzelemvilág/Az anya a Megértés Táblázata állapotaival
Alaptanfolyami anyagból: Segítségkérés - szánalom, Elengedés - siralom, Leblokkolás: tilalom; Fő sérülések: égedelem, torzalom. Rálátni vagy megélni.

Gyümölcsözésből - új anyag: Lélekben ragadni (se ki-se be), üresség azaz a nullpont a fejlődés útján; Családdinamikából az egyéni út felé; Az anya: saját anya, anyaság, felnőtt lét és gyermeklét; A lelkiállapotok általános és egyéni értelme; Hogyan válik a lélek, a női minőség alárendeltté – az egyénben és a világon ma? Mi történik, ha túl sok lesz az érzésekből, és mi van, ha túl kevés? Tapasz felszabadítása.

4. NAP: KINT/A fizikaiság/A kapcsolatok a Megértés Táblázata állapotaival
Alaptanfolyami anyagból: Konfliktusok - forralom, Leuralás - kétféle uradalom, Leértékelés -  köpedelem rágalom, Félelem a változástól. A teherátvételről.

Gyümölcsözésből - új anyag:
Megértés és elem-alom: az Életerő+Életöröm kettőséért; A hétköznapi élet és a fizikaiság nagyra értékelése a belső úton
A bennünk lévő női és férfi minőség; Együttműködés és közös létrehozás; Párkapcsolat
Agresszió, passzív agresszió és akarat, tettvágy; Konfliktusok kezelése; Az ön tere – egó, birodalom, önzés, elkülönülés – hogyan és hová emeljük fel mindezt, hogyan éljünk együtt vele? Egyediség és egyéni út, másokkal együtt.
Régi és új kapcsolódási minták – család, társulások, párkapcsolat. Mi élet és mi tűnik életnek? Mi az, hogy élőség?

A tanfolyam új helyszíne: 1141 Budapest, Jerney utca 31-33. Pár percre az Örstől.
Időtartam: 10-17 óráig, egy félórás ebédszünettel és egy tea-kávészünettel.
A képzés díja: 14 ezer forint/nap; 48 ezer forint/4 nap
Jelentkezéseket a megertesutjainfo@gmail.com címre várjuk!

Vidéki tanfolyamokat 10 fő feletti létszám esetén vállalunk

Folyamatos, új tartalom, blogbejegyzések, beszélgetés, és részletek készülő könyvünkből új fb-csoportunkban, Megértés Táblázata az Életben: https://www.facebook.com/groups/2031020020508274/

Az élő találkozásig,
Deres Anita, Gárdonyi Zsolt
Szerzők, A Megértés Táblázata – A Magyarázat

"Gyümölcsözés" képzés rövidebb leírása itt

 

Összefoglalás a Megértés Táblázata szellemi áramlatának kontextusba helyezéséről és a „Gyümölcsözés”-képzés koncepciója

Kilenc éve dolgozunk hivatásszerűen a Megértés Szellemi Impulzusának úttörésén és szakmai-gyakorlati kompetenciájának fejlesztésén. A tavaly (2017-ben) elindított 3 egységes tanfolyami tematika, melynek formai és tartalmi koncepciójában a három szerző nem tudott egyetértésre jutni, robbantotta ki végül a dologbéli elválást. Természetesen ez csak egy szimbóluma, fizikai terepe egy nagyon mély, voltaképpen világnézeti széttávolodásnak.
Ezért mi ketten ősszel visszavonultunk, hogy a szerzőhármas szétválásának okait, tanulságait feldolgozva és a Megértés Táblázatának üzenetét (nem a Megértés Táblázatát!) eszerint is átfogalmazva összeállítsuk a „Gyümölcsözés” képzést.

Régóta kéritek már a gyakorlati használatról való bővebb meglátásainkat, személyes tapasztalatainkat. A tanfolyamaink 4 és fél évvel ezelőtt ennek hatására indultak el. A szerzőhármas belátott és feldolgozott válságának hozadékaként világosan látjuk, hogy részünkről az egész tanfolyam – és a következő könyv s minden más mondanivalónk – ideájává, küldetésévé, fókuszává tudott válni a gyakorlati alkalmazhatóság.
Ez nem annyira a „tippek, trükkök, gyakorlatok” -kategória, mint inkább az, hogy egy szellemi áramlat elméletéből mi váltható valóra és mi az, ami viszont csak elképzelés (bár kezdetben reményteljes volt, hogy nem az). Voltaképpen az elmélet: maga a meg nem valósított szellemi idea.

A három szerző közös küldetése ezek szerint a szellemi alapok lefektetéséig terjedt; habár magától értetődő, hogy ahogyan kiderült, mi működik és mi nem, ezek a szellemi alapok nyilvánosan még nem átlátható, csak sejthető módon teljesen átformálódtak. Röviden: van, ami működik, tehát igaz és vezet – és van, ami nem működik, tehát nem igaz és ezáltal félrevezet. Egyszerű és természetes jelenség ez a világon minden folyamatnál, ha az nemcsak elmélet. Ezzel a megértéssel békésen vesszük tudomásul az elmúlt időszak lezárulását. És megyünk tovább, saját feladatunk irányába.
Ami él, az változik – illetve vannak alaptételek, amelyek nem változnak: ennek a két axiómának az egyensúlyozása nagyon nehéz, de mindig nagyon izgalmas feladat. Egyszóval: természetes folyamat egy új szellemi áramlat esetében is, hogy először a koncepció, aztán az alkalmazhatóság kerül kidolgozásra. Ebben szükségszerűen benne van az is, hogy mi az, ahogyan és amiért nem működik a koncepció.
A hobbi-spiritualitást lényegében azt tudja megkülönböztetni a teljesebb életre törekvő belső úttól és gondolkodásmódtól, hogy magunkévá tett ideáit s nézeteit képesek és hajlandóak vagyunk megmérettetni a minket körülvevő valós, anyagi világban – tehát merészeljük kipróbálni. És ami ebből munka révén működik, azt tartjuk csak meg. Felmérhetetlenül gyümölcsöző ez a bátorság!
Egyrészt megóv a lelki világ útvesztőibe való beleveszéstől, a külvilág és köztem kialakuló szakadék mélyülésétől, tehát a világtól való irracionális eltávolodástól (és persze ez keveseknél felismerhető ilyen konkrétan, de a pozitivista spiritualitás elfogadása tudtunk nélkül is efelé terel, mert teljesíthetetlenül magasak az elvárások, s ezzel egy elkülönült, terméketlen álomvilágba kényszerül a belső utunk!). Másrészt: azzal, hogy beleviszem a belső munkámat-világomat, megértéseimet a kapcsolataimba, a napjaimba, az harmonizálja az ember külső és belső erőit és kapcsolatait. Szeretet-erőket stabilizál az ember világával, az emberekkel való együttélésben is, megtartva a „valami magasabb” iránti odaadást is.

Ez pedig minden önismeret, lelki-szellemi út, önfejlesztés, tanulás, gyógyulás vagy akár művészet eredeti küldetése. Ez a Megértés Útja az Életben. Elsősorban azt jelenti: ahogyan mi csináljuk. Ahogyan nekünk működik a Megértés Táblázata, a megértés és a lelkiállapotok. Ez még mindig nem jelent receptkönyvet vagy tipp-gyűjteményt, ahogyan ezen az úton ez kár is lenne.  Azt kell átadnunk, ahogyan mi, szerzők éljük meg. És hogy amikor nem működik, akkor miért nem. A Megértés Ügye, Szellemisége él, ezáltal átadnivalója és fázisa is változik. A sok éve stabil elem-alom lélektérkép jelenlegi fázisa az Élet, a kint, a kapcsolódás – újabb lépcső ennek az új szellemi impulzusnak az éltetéséhez és a világba, kontextusba történő helyezéséhez.