Megértés Szeged

A leggyakoribb kérdések toplistája, válaszokkal

1. Hogy jutott ez eszetekbe?
Kérdezd az írót, hogy jutott eszébe a könyve. Kérdezd a festőt, honnan vette az ötletet a festményéhez. Ennek a könyvnek és a Táblázatnak is megvan a saját, konkrét és fizikai eseménytörténete, ami összetettsége folytán hosszabb mesélést igényel. A Táblázat mint komplex rendszer eredője azonban túlmutat bármilyen emberi munkán. Az elem és az alom végtelennek tűnő összefüggésrendszere hívta fel a figyelmet arra, hogy szerepük lehet a tudatosodás és a rálátás maximalizálásában, a minőségi emberi élet elérésében.

2. Mi volt a motivációtok?
Hogy megértsük saját magunkat, és megmutassuk, hogyan értheti meg mindenki saját magát, saját életét és az őt körülvevő világot. Hogy szétválasszuk és letisztázzuk az emberi sokféleség és egyezés látszólagos ellentmondásait. Hogy felemeljük a magyar nyelv csodáját nemcsak funkcionálisan (azaz: a páratlan nyelvi logika igenis való valamire, többre, mint a játékos csodálkozás!), hanem kulturális és együttműködő, összekötő szerepet adva nyelvünknek. Ha főszerepet adunk az egyetlen olyan tényezőnek, amely megkérdőjelezhetetlenül közös bennünk (=a nyelvünk), akkor elég mélyre ásva nem véthetjük el az előbb-utóbb bekövetkező egyetértést, összetartást és a szívből jövő együttműködéseket. És mindenek előtt az, hogy hozzátegyük a magunk részét a tudatosodás nagy, közös ügyéhez.

3. Na de hogy lehet egy ilyen könyvet hárman megírni?
A létező legnagyobb kihívás. Sokezer óra mély beszélgetéssel, töretlen elhivatottsággal, felebaráti szeretettel-sorsközösséggel-türelemmel mindenek fölött, technikailag pedig több mint 3 hónap szünet nélküli végső tisztázással, heti 7 nap és napi 16 óra munkával. A könyv kétségtelenül legnagyobb ereje abban áll, hogy a 3 teljesen különböző karakter, élettörténet és nézőpont addig kellett, hogy csiszolódjon, amíg tökéletes egyetértés nem született minden egyes mondat irányában. Ez adja meg a teljes objektivitást és semlegességet, ami a Táblázat küldetése. A vélemények, megmondások, tanácsok ideje lejárt. Ha hármunk közül egyvalaki nem értett egyet a könyv egy szavával, az mutatta meg nekünk, hogy itt még nincs semleges tisztaság, és akkor még nem mehetünk tovább. Ez sokszor egy-egy fejezet teljes kukázását vagy ötödszöri újraírását követelte meg. Olyan is előfordult, hogy egy nem egységes nézőpontú írás rábólintást kapott, majd egész egyszerűen eltűnt a számítógépről...

4. Pszichológusok vagytok?
Nem végeztünk pszichológia szakot, de tanultunk és folyamatosan tanulunk pszichológiát. Lélekben és gyakorlatban is végső soron azt a munkát végezzük a megértés útján, amit egy terapeuta. Azt szeretnénk képviselni, hogy mindenki képes a Táblázatot használni, megtanulni, elég az hozzá, hogy magyarul beszél. Természetesen maga a rendszer kibontása kizárólag terápiás mélységekben történhetett.

5. Nyelvészek vagytok?
Nem. Amatőr szinten érdekelt minket a nyelv, mindig is, és ez adta meg az erőteljes kezdőhangot (Anita egyébként nyelvtanár és fordító). Hónapokig semmi mást nem vizsgáltunk, mint a magyar szavak szerkezete mögött rejlő beszédes összefüggéseket. Ez "csak" a kezdet volt, tovább kellett menni, és amikor már eleget tanultunk a nyelvből, nyelvtől, akkor búcsút kellett intenünk neki, hogy átléphessünk az emberi psziché összefüggéseinek alaposabb vizsgálódási területére.

6. ...ilyen fiatalon...?
Köszönjük szépen. Mi is öregszünk, de ennyi bókot még sosem kaptunk a fiatalságunkra vonatkozóan, mint amióta megírtuk ezt a könyvet. Világnézettől függően lehet erre a kérdésre válaszolnunk, mindenesetre Elődöt idézve: "36 évből 37-et töltöttem ennek a témának a figyelésével és kidolgozásával". Mi tényleg csak ezzel foglalkoztunk, az ember belső világával, amióta az eszünket tudjuk - ekkora koncentrált fókusszal gyakorlatilag bárki képes lett volna rá.

7. És ez tényleg nektek is segített már?
Igen. Ennél többet jószerivel nem mondhatunk, hadd ne akarjunk benneteket győzködni. Egészséges lelkű és elméjű embernek épp elég nagy gyötrelmet okozna egy olyan termék hitelességét hirdetni, ami még őneki magának sem segített soha. Mi nem hiszünk a Táblázatban, hanem tudjuk, hogy egy megmagyarázható csoda.

8. Ebben konkrét megoldási javaslatokat is adtok a problémámra?
Amikor majd a megértés fogalma tömegesen tudatosodik, ez a kérdés háttérbe szorul. A megértés maga a megoldás, bármennyire is hihetetlen. A megoldásközpontú gondolkodás felszámolása jelenti végső soron magát a megoldást is. Mivel maga a megértés, egy-egy megértés egyenlő egy-egy kis felszabadulással, elengedéssel, a megértés automatikusan elengedi a problémát is. A megoldási javaslat pedig mindenkiben saját magában megszületik. Ettől függetlenül, igen, A Magyarázatban konkrét életterületeket (például párkapcsolatot), hétköznapi helyzeteket vagy életfeladatokat érintő példák vannak, hogy bemutassuk, hogyan lehet megközelíteni bizonyos problematikát a Táblázatos gondolkodással.

9. Ez valami szci..lógia?
Nem. Semmilyen vallási vagy meggyőződésbeli területhez, csoporthoz nem tartozunk. Tudunk róla, hogy mások is felfedezték már a megértést mint kulcsszót, kulcsfolyamatot, de egyebet nem tudunk az ő használati mechanizmusukról, és nem is szeretnénk összehasonlítani a Megértés Táblázatát senkivel és semmivel. Úgy gondoljuk, hogy ez mindenkinek a saját feladata - döntsétek el. A Táblázat és A Magyarázat a megértés fogalmát és folyamatát tudatosítja teljes egészében és szabad, egyéni tempóban követhető.

10. Hol lehet még veletek találkozni?
Járjuk az országot, előadásokat és tanfolyamokat tartunk, melyeken mindenkit szívesen látunk.

 

A Megértés Táblázata és a róla szóló könyv: A Magyarázat
Interjú a szerzőkkel a lelkiállapotok mindennapi hatásáról

Lelkiállapotok tanfolyama, ahol a szerzőktől tanulhatod meg, hogyan lehet tudatosan törekedni a megértésre.

Esküvő, házasság és megértés

A házasságnak külön védőszentje van. Vagy őrangyala, vagy univerzálisan kirendelt szellemi vezetője, esetleg kollektív hátszele.

De ja vu megértés
Mi lenne, ha a deja vu-érzés magyarázatát nem az agyban, nem a memóriában keresnénk, hanem a pszichében, a lelkivilágunkban?
Gondolkodó_Magyarázat

Szeretem a Gondolkodót, amióta megértettem a lényegét. Van a látványában valami szuggesztív...

Elem és alom

Van kedved...? Most nem vagyok olyan hangulatban… majd amikor kedvem lesz… hiába, ha rossz passzban vagyok, nem megy úgy… hát nekem erre már nincs energiám… bal lábbal keltem fel…

Erőszak_Megértés_Táblázata

Október másodika az erőszakmentesség világnapja, Mohandas Karamchand „Mahatma” Gandhi születésnapján. Gandhit a világ elsősorban az erőszakmentesség szószólójaként ismeri.

Fogyni akarsz? Már hallod is: „Tudod: minden fejben dől el!”
Nem igaz! Nem fejben dől el, hanem lélekben!

Bizalom_Önbizalom_Megértés_Táblázata

Az önbizalom hagyományos értelemben: Hit magunkban, meggyőződés a saját képességeinkről, erőnkről, céljaink elérhetőségéről, amit nem feltétlenül tudunk igazolni, mégis bizonyosnak tartunk.

igazságkeresés, önismeret, belső változás, tudatváltás

Egy ponton az Ember keresni kezdi az Igazságot, és boldog annak morzsáival.

Oldalak