Szabad akarat Megértés Táblázata

Elem és alom – szabad akarat és eleve elrendeltség

Szabadság vagy korlátok? A Megértés Táblázata azt a feladatot vállalta, hogy beáll két erő közé. Beáll az idő és a tér kötöttségének és törvényeinek vasfüggönye és a szabadságvágy elemi erejű, határfeszegető tornádójának kereszttüzébe. Valószínűleg nem létezik még egy olyan rendszer, de pláne nem olyan magyar ajkú rendszer, ami ennyire hátborzongatóan precízen modellezi az ember szabadságának és kötöttségének folyamatos ellentmondását. És nem ismerek egyetlen olyan magyar rendszert, elméletet sem, amely ennek a szabadságnak és predesztinációnak a harmonikus együttműködését érthetően megtanítaná. A Táblázat korszakalkotó felfedezés. (Ha még nem ismered a Megértés Táblázatát: az alom végű magyar szavak a lelkiállapotainkat írják le - például vonzalom, nyugalom, bizalom, izgalom, aggodalom -, az elem végű magyar szavak pedig ezeket a lelkiállapotokat felépítő legkisebb egységek, építőelemek - mint ahogyan például a fegyelem, a türelem, a szerelem, gyötrelem, győzelem.) A szabadság és a megkötöttség dilemmája a hétköznapokban is létezik, s a tudomány is hatalmas elszántsággal kutatja a megfejtéseket. A relativitáselmélet és a kvantumelmélet együttműködésének kapujában, például. Ha azt hisszük: ez csak a tudósok dolga, akkor tévedünk. A (hétköznapi) élet nehézsége abban áll, hogy megpróbálok egyensúlyozni a szabadság és a kötöttségeim között. Aközött, hogy mit szabad nekem és miben van megkötve a kezem.

A nagy testek működését írja le Einstein két elmélete, melyeket a relativitás elméleteinek hívnak. Ezek az elméletek kimondják, hogy a nagy testek eleve meghatározott módon működnek. A részecskék világának működését pedig a kvantumelmélet hivatott kezelni. Eszerint pedig a részecskék nem működnek eleve meghatározott módon. Einstein úgy vélte, az univerzumban nem érvényesülhetnek különböző törvények ugyanarra a kérdésre. Az nem lehet, hogy valami a nagy testek esetében eleve elrendelt, míg a kis testek esetében csak valószínűsíthető. Kell egy egységes szabályrendszer – mondta Einstein. Ezzel kezdődött a kutatás. A relativitáselméletek arra az elvre épültek, hogy a világegyetem eleve meghatározó módon működik. De a dolog bonyolultabbá vált, amikor megjelent a kvantumelmélet, amely új szemléletet hozott az atomok világába. A nagy testek viselkedése meghatározott, a kicsiké nem meghatározott. A tudósok azt az elméletet kutatják, amely többek között egyesítené magában a relativitáselméletet és a kvantumelméletet, illetve megoldaná az univerzum predesztinált és nem predesztinált voltának problémáját. Fizikusok szerint egy részecske csak akkor dönti el, hogy hol van, amikor megjelenik egy megfigyelő. Ha beteszünk egy elektront egy kettéosztott dobozba, az elektron hullám formájában ott lesz mindkét oldalon. Ha nem nézünk oda. Ha odanézünk, és megpróbáljuk megfigyelni, hogy szabad mozgásából kiindulva a részecske a doboz mely fakkjában köt ki, akkor meglepetésben részesülünk. Az elemi részecske ugyanis mindig pont ott van, ahová nézünk. Tudományosan bizonyított tény.

„Kicsi a bors, de erős” – írja A Magyarázat című könyv a figyelemről. „Mindenhol ott van, ha akarom: önmagában teljesen semleges. Nem köti sem tér, sem idő; megfoghatatlan, talán ő a legkisebb egység az elemek világában. Minden létrehozás a figyelemmel kezdődik.” A figyelem nem található meg a Megértés Táblázatában. Nem véletlenül! Nem lehet leírni, nem lehet beilleszteni a 41 léleképítő elem közé. A figyelmet nekünk magunknak kell odatenni. Ha akarjuk. Ha nem tesszük oda, nincs ott… Erről szól a kvantumelmélet is. Könnyebb megérteni, ha a Megértés Táblázatának elemeit vizsgáljuk, és azt, hogy saját belső világunkban hogyan érvényesülnek.

„Az elemeken át tud érvényesülni a szabad akarat.” (Az elemcsere – a lehetőség, A Magyarázat, 410. oldal). Az ember csakis az almokon át működik eleve elrendelt módon. Ha már belekerült egy alomba, egy lelkiállapotba, akkor precízen kiszámítható működés jellemző rá. Ami miatt az ember viszont kiszámíthatatlan – és joga van szabadon élni -, az a lelkét felépítő szabad, kicsi kis egységek, az elemek halmaza miatt lehetséges. Szerelemet vagy türelemet, még inkább értelemet például bárhol, bármikor berezegtethetünk a lelkünkbe. Még aggodalomban, rágalomban is, még borzalomban is! Attól függ, mennyire vagyunk tudatosak. Attól függ, milyen régóta és milyen elszántan járjuk a Megértés Útját. Így válik a predesztinált sorsú ember szabaddá, lassan, lépcsőfokonként tudatosodva. A Megértés Táblázata útmutatást ad abban, hogy mikor melyik lelkiállapotban az ember hogyan tudja megélni a szabadságát és az eleve elrendeltséget.

Hamarosan tehát véget ér a „te a szabad akaratban hiszel vagy az eleve elrendelésben?” kezdetű dilemma. A kulcs a kettő együttműködésének megértése és harmonikus, kiegyensúlyozott megélése. Az egységes szabályrendszer létezik. Egyetlen magyar rendszer született eddig ennek szolgálatára. A Megértés Táblázata a SZABAD, ÁM SORSÁT ÉLŐ EMBER KIFINOMULT TANÍTÓJA.

Nincs többé titok. Magyarázat van. Úgy, hogy minden magyar nyelvű ember értse.

Deres Anita

 

Egyszerűen és érthetően arról, hogy mi az elem és az alom a lélekben

A korlátok és a szabadság összhangjáról többet olvashatsz A Magyarázat 401. oldalától kezdődően.

A Megértés Táblázata és a róla szóló könyv: A Magyarázat
Interjú a szerzőkkel a lelkiállapotok mindennapi hatásáról

Lelkiállapotok tanfolyama, ahol a szerzőktől tanulhatod meg, hogyan lehet tudatosan törekedni a megértésre.

A Magyarázat című könyv szerzői

Megjelent A Magyarázat című könyv. Hogy mire Magyarázat? Sok mindenre, mindenesetre a Megértés Táblázatára és az ember pontos belső működésére mindenképp.

Sehol nem találtunk magyarázatot arra, hogy tulajdonképpen mi is a duálpár.

Mi a boldogság? A Megértés Táblázata értelmezésében

Nem lehet a boldogságot önmagában értelmezni. Márpedig amit nem értek, azt előidézni sem fogom tudni egy idő után.

De ja vu megértés
Mi lenne, ha a deja vu-érzés magyarázatát nem az agyban, nem a memóriában keresnénk, hanem a pszichében, a lelkivilágunkban?
nők megértése

Tudjuk, hogy a nő archetipikus képe inkább kerek, lágy – egyszóval termékenységet, befogadást és finom hullámzást sugalló.

Zenedoboz és lelkiállapotok

A zenének óriási lelkiállapot-formáló hatása van. Nemcsak annak a zenének, amit szándékosan én választok, hanem annak is, amit véletlenül meghallok valahol.

Bizalom_Önbizalom_Megértés_Táblázata

Az önbizalom hagyományos értelemben: Hit magunkban, meggyőződés a saját képességeinkről, erőnkről, céljaink elérhetőségéről, amit nem feltétlenül tudunk igazolni, mégis bizonyosnak tartunk.

Mindent Neked Adok. A szeretetem. A szerelmem. Az egész lényemet. Minden többletemet, és azonnal. Nekem elég az élettől, ha egyetlen emberrel oszthatom meg. Ha ez teljes és egész, nem kell több.

Oldalak