megértés tüze

Megértés Útja Egyesület

AZ EGYESÜLET, A MEGÉRTÉS TÁBLÁZATA NEM TARTOZIK SEMMILYEN VALLÁSI VAGY POLITIKAI IRÁNYZATHOZ.

Idézet az Alapszabályból:
"Az Egyesület célja az ember mint önálló érték fókuszba állítása, emelése és ennek kommunikálása. Cél a tagok és az érdeklődők körében lelki-szellemi egyensúly megteremtése.
Az emberek egymás közötti kapcsolódásainak felemelése az egyén emelésén, segítésén, tudatosodási törekvésének támogatásán keresztül, össztársadalmi javulás elérése érdekében.
Cél a magyar kulturális és tradicionális értékek felkutatása, megőrzése és népszerűsítése, ideértve kiemelten a nyelvet. A magyar kultúra és nyelv, valamint az idegen nyelvek és kultúrák közötti hasonlóság keresése, felfedezése, felmutatása és kihangsúlyozása. Ezen belül is az egyetemes emberi értékek kiemelése és a ma embere számára használható formába való öntése és átadása. Új utak, új lehetőségek nyitása a ma embere számára ezek megtalálására.
A magyar kultúra és nyelv és idegen kultúrák és nyelvek közötti egyezések felfedezésének feltárásának erkölcsi, tudásbeli és dologi támogatása és finanszírozása.

Az Egyesület céljának tekinti az emberek megismertetését a lélek, a szellem és test harmóniájával. Az ember belső világának, egészségének segítését a pozitív szemlélet, egymás tisztelete és az önismeret szerepével a mindennapi Életben, az össztársadalmi javulás fontosságát hangsúlyozva.

Az Egyesület hosszútávú céljának tekinti a közoktatással való együttműködést. Az iskolai oktatást kiegészítendő társadalmi szerepet vállalhasson a fiatalok egészséges lelki fejlődésének elősegítésében, együttműködve más civil szervezetekkel és a közoktatással. Az általa képviselt értékekkel és tudásanyaggal állhasson ennek szolgálatába

Minél szélesebb körhöz eljuttatni, népszerűsíteni ezen tudást és értékeket, nyomtatott könyvek, kiadványok formájában és elektronikus médián keresztül.

Az Egyesület tevékenységével az emberek magasabb életminőségének elérését, testi, lelki és szellemi fejlődését, jobb közérzetét, boldogabb, harmonikusabb, egészségesebb, teljesebb életvitel kialakítását célozza.

Kulturális, hagyományőrző, oktatási és tanácsadási programok, rendezvények, tanfolyamok és műhelyek szervezése, népszerűsítése és lebonyolítása a tagság és a szélesebb hazai és nemzetközi nyilvánosság számára, melyen keresztül a tevékenységében, programjain résztvevők életében pozitív változás jelenik meg.

Az Egyesület működése Magyarország egész területére kiterjed és kiemelten törekszik nemzetközi kapcsolatok kialakítására is.

A Megértés Táblázata – A Magyarázat című könyv a Megértés Útja Egyesület gondozásában jelent meg.

Az Egyesület szervezi az első Megértés Táblázata Nyitott Országos Találkozót.

Az Egyesület vezető tisztségviselői: Deres Anita, Hadnagy Előd, Gárdonyi Zsolt

Az alapítás éve: 2013. április

A teljes Alapszabály innen tölthető le.