igazságkeresés, önismeret, belső változás, tudatváltás

Ne ess vissza

Egy ponton az Ember keresni kezdi az Igazságot, és boldog annak morzsáival. Egy szép, ihletett könyv, bölcs tanítás vagy hiteles emberi példa magasba emelhet, hogy egy pillanatra körülnézhessek: innen ilyen jól lehet látni.
Egy kis ideig. Aztán visszazökkenek magamba. A fent szabadon álmodó és szárnyaló szellemem itt lent beleütközik a ténybe, hogy be van korlátozva. Nem fogadom el! Kell a szép, az igaz és jó! Ámuldozni, csodát látni, pilleszárnyakon lebegni a föld fölött vágyakozom. Elvágyódom. Megélem, kitartok - és visszaesek. Újra, és újra. Lassan ez lesz az életem: fölküzdeni magam. Időről időre sikerül, és emberi sárpocsolyámat egy szempillantásra a magasztos föntemre cserélhetem el. Felörlődök, kettészakadok a vívódásban.
Melyik vagyok Én? Bölcs középpontom és szellemem ragyogása, vagy emberi hibáim, zötyögő életem, mélységet veszítő régi kapcsolataim?
Valami össze kell, hogy kösse a kettőt, csak még nem találtam rá.

Mi vezet át az “új világba”, miközben még féllábbal a régiben vagyok?
Mi lehetne a Rendje a fölfelé vezető útnak, hogy ne hagyjak lyukakat magam mögött a fejlődésemben, amik később visszarántanának?
Mi tehetné teljesen hitelessé számomra a fejlődésem?

Énből már látom az utat, de túl gyakran hullok vissza. Látni látom, de érezni nem mindig tudom. Hogyan valósítsam meg az életemben is azt, amit belül már élek?
Mi szilárdíthatná meg szellemi eredményeimet, hogy erős alapja legyen a továbbemelkedésnek?

Nem szeretném feláldozni a régi kapcsolataim, de távolodó partokon állunk. Egyre nehezebben ért engem, csökken a közös az életünkben. Bárcsak valami szorosan összetarthatna bennünket, hogy ne veszítsem el!

Hogyan ne szálljak el a hétköznapokban, ha szellem nézőpontjából szeretnék gondolkodni és élni?
Téged mi tart a Földön felemelkedés közben? Hogyan földeled magad?

A régi hajó és az Új Hajó közötti billegős pallón járunk. Le is lehet esni. Hordjuk át igaz értékeinket, mindenféle kapcsolatunkat. Valamiben meg kell kapaszkodni, mert a súly nagy, könnyű botlani. Idő még mire átérünk, magunk előtt építjük a hidat, hogy ne a semmibe lépjünk. Még nem hiszem, hogy csak szellemi magasságaim vagyok, de már nem is csak a testem.
A két síkot összeköti az érzelemvilág, a lélek világa. Ez az, ahol el szoktunk bukni. A test és a szellem között ott feszül a lélek víztükre, a lelkiállapotok. Magamat csak akkor szerethetem, ha érteni is tudom, látni a valós érzelmi indítékaim. Te is csak akkor szeretsz igazán, amikor meg is értesz. A lelki megértés szilárd támaszt kínál, amikor bizonytalanul egyensúlyozol fölfelé.

A Megértés távolról sem racionális, nem korhadt elmélet, hanem tisztánlátás a saját érzéseimben. A Szellem álma még tiszta, annak fizikai megvalósítása ritkán az. Egyik sem a hiba forrása. Rontani a lelkünkben, az érzéseinkben tudunk, és szoktunk is. Amikor megértem, hogy érzelmileg hogyan lehetett volna másképp, az felszabadít.

A Megértés Fölszabadít! Ami egyszer összeállt, az utána hídpillérré válik az átkelésemben! Alá leszek támasztva, nem lógok többé a levegőben! Az érzelem és értelem egyesül bennem, összeáll a kép, ami valamikor kettévált, és mostantól összeforrott erejével megtart. Sőt: hajt, emel.

Nem kell, hogy földtől elrugaszkodott legyek, és nem is kell visszazökkennem a “valóságba”. Nem váltakozó hangulataim bábja, hanem tudatos irányítója, erős és szeretetteljes kormányzója leszek. A szellemi magasság és a földi élet nem egymás ellenpólusa, nem ellentmondás, csak amíg sajgó lelkem meg nem értem, hogy végre elkezdődhessen a gyógyulás.

Gárdonyi Zsolt

 

A lelki megértésről szóló rendszer a Megértés Táblázata, mely jól ismeri a 42 emberi lelkiállapotot, és ezt A Magyarázat című könyvben tanítja meg, a három szerző közreműködésével.

Tanfolyamon keresztül is megközelítheted, legközelebb 2017. február 11-12. és 18-19-én.
Itt olvashatsz a Lelkiállapotok Tanfolyamáról.

Szeretettel ajánlják a szerzők,

Hadnagy Előd, Deres Anita és Gárdonyi Zsolt

Mitől élő a szex?
"A szexualitás – ahogyan egy bölcs fogalmazott – a világ legszebb mellékes ügye."

A bohóc és a nevettető azzal örvendeztet, hogy a valóságot teljesen más szemszögből mutatja.
A hétköznapi bohócok is. A derűcsinálók.
Mit jelent ez lélektudatosan?

maximaizmus tökéletesség perfekcionizmus megértés

a, A „tökéletes” emberek mítoszát a „tökéletlen” emberek tartják fenn. Bármilyen logikátlannak is hangzik, de hibátlannak lenni: csak valakihez képest lehet.

-Hányféle az igazság? – kérdezed. Kettétép téged.

-Lásd meg te magad – küldöm én feléd. Én nem felelhetek.

A lélek a Megértés Táblázatával

A lélek egy ingoványos, képlékeny, változékony, homályos terület, valami ködös, ott belül, ki tudja, hol, valami érzelmes, meghatározhatatlan, kategorizálhatatlan massza, ami pont az ismeretlensége

Megértés Táblázata az Életben

Anita. „Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni.

Pályaváltás Megértés Táblázata

Amikor beleragadtunk a lelki komfortzónába, és a napjaink számottevő részét olyan tevékenységgel

Egy interjúban azt hallottam régebben egy külföldi tanítótól, hogy ha egy Mester egyszer elvállalja egy tanítvány számára az útmutatást, akkor azt “örökre” teszi, vagy a megvilágosodásig, ha úgy te

Angelina megértése

„Angelina Jolie kedden felfedte, hogy kettős emlőeltávolításon esett át, hogy megelőzzék a mell- és petefészekrák kialakulásának kockázatát.

Oldalak