Szétválás és új irány - közlemény

Deres Anita és Gárdonyi Zsolt közleménye. Minden fáradozásunk és kitartó munkánk ellenére, 2017 októbere óta a szerzőhármas – Előd, Anita, Zsolt – nyíltan is külön utakon folytatja működését. Mi – Anita és Zsolt – együtt, Előd pedig tőlünk külön. Ez a veszteségünk nagyon is személyes és pótolhatatlan, de a szétválás oka nem elsősorban személyes, hanem szakmai és szellemi. Alapvető világnézeti különbségről van szó. Ez a világnézeti különbség olyan mérvű és gyökeres, hogy mondanivalónk már a jelenben sem tud találkozni.

Mi ketten, a Megértés Útja ügyének megrendülésére és átalakulására ránézve – hiszünk abban, hogy értéket nem akkor képvisel az ember, ha mindig megoldja, hogy a hibázások ne látsszanak; hanem ha a nagy válságokat is belátja, feldolgozza, vállalja a fájdalmat és mindebből újjáépít. A kettéválás elkerülhetetlen, eljutott egy visszafordíthatatlan pontig – mert létezik az a pont –, és be kellett látnunk, hogy többet ad, többet adhatunk így, mint amennyit a további együttműködés vagy annak törekvései elvennének. Egy egész életre tervezett, szoros együttműködés, alkotómunka és barátság megrázó elvesztése és ennek feldolgozása új irányokat, új értelmet mutat kettőnknek is – továbbra is a Megértés Útján és Táblázatával.

Páros munkánkat célzottan az újjászületés, a gyümölcsözés és az „élet” jegyében folytatjuk, tartalmilag és energetikailag is. Megértés Útja az életben. Ez azt jelenti, hogy újabb, nagyjából négy éves munkánk eredményeként, végül szakmailag és emberileg átdolgozva a hosszú válságot is, a Megértés Útja részünkről még inkább hozzákapcsolódott az Élethez, a mindennapokhoz. Különös, de mégis tanulságos és életszerű módon a krízis felismerése, vállalása, a megoldási kísérletek s végül a különválás döntése lett az, ami kettőnk és az Ügy számára újabb kaput nyitott az életre, a további dimenziók felé. Ez vált – mind – mostanra átadhatóvá. Ezt szeretnénk megosztani és a Táblázat küldetését ilyen mederbe helyezni. Világossá vált, hogy A Magyarázat 2013-as megjelenése óta ez a feladatunk – a könyvben leírt szellemi alapokat a gyakorlatba, életbe helyezni, magánemberként is.

A Megértés Táblázatának és Útjának nem célja egy önmagába visszatérő, saját fogalmakkal leterhelő tudásanyag. Hanem ahogyan gyökeret ereszt a Megértés új szellemi impulzusa az úton járók körében és a mi élő megfigyeléseinkkel, úgy kapcsoljuk hozzá a hétköznapi kifejezésekhez, témákhoz, területekhez. A Megértés Útja megnyilvánult, tehát kapcsolódik. Mindenhez, ami már eleve megvan az embereknél, s ami megvan más hasonló ügyekben és iskoláknál. Beleszőni a gyakorlatba és élni a tanokat, nemcsak felkínált lehetőség tehát, hanem vállalt kötelességünk is – magánéletünk teljes átalakulása és ennek „megértéses” dokumentálása több mint három éve folyik, kettesben. Ezeknek az alkalmazott megfigyeléseknek ad testet a következő könyvünk is – melyet tehát már ketten fogunk kiadni.

Ezt megelőzik a 2018 januárjában induló rendszeres programjaink, és év elején induló tanfolyamaink. (Januárban még nem indítunk tanfolyamot.) Külön páros klubokat tartunk minden hónapban. A mi tanfolyami tematikánk és bármely beszélgetés, klub tehát nem is tud máson alapulni, mint az említett új irányon: gyümölcsözés, és a Megértés Útja az életben. Megosztani, hogy mi hogyan jutottunk erre. Ennek a levélnek nem, de mondanivalónknak szintén fontos része a mindennemű szétválás megélése, gyógyító értelme és feldolgozása. Ha megérint a szétválás ténye, akkor ezzel tudunk foglalkozni majd. Nem a mi szétválásunkkal, hanem a krízisekkel és elválásokkal általában.

Programjainkat rendszeresen és bizonyosan megtaláljátok a honlapunkon és a MT FB-oldalunkon is. A kiírásainkban minden esetben világos lesz, hogy mely események kapcsolódnak hozzánk kettőnkhöz.

Ez a közlemény hírlevélként, Megértés Táblázata hivatalos oldalának FB-posztjaként és a hivatalos megertestablazata.hu weboldal ’Szerzők/Szétválás’ menüpontja alatt jelenik meg.

Köszönjük a megértéseteket, az átadnivalónk sok, örömmel várunk mindenkit, aki a fentiek alapján szeretne csatlakozni a Megértés Útja további épüléséhez és a friss tartalomhoz.

Deres Anita és Gárdonyi Zsolt

2017. december 27.

Élő, folyamatosan frissülő tartalom a következő fb-csoportjainkban:

Megértés Táblázata az Életben https://www.facebook.com/groups/2031020020508274/

MIÉRT Asztrológia, Megértés Asztrológiája https://www.facebook.com/megertesasztrologiaja/

Krisztológia a Megértés Útján https://www.facebook.com/groups/179439526195641/
 

Első, január 5-i klubunk témája: Életerő és életöröm.
Ízelítő:
Megérkezni az Életbe
Mi az élet és mi az élet-imitáció?
Az élet-szerű megértés. Meglépni valamit az életben
Akarat vagy agresszió. Passzív agresszió és nemes harag
Természetes elkülönültség és az ’ön’
A gyümölcsözésről
Öröm és az élet értéktelenségének érzése
Meder-alapú vagy vészhelyzet-alapú élet; akció vagy reakció
„Tudsz élni” – a női minőség előtérbe helyezése az életörömért
A bennünk lévő női és férfi minőségről, röviden
Az ideától a megvalósításig, röviden

Helyszín: Harmónia Palota, 1088 Bp. Múzeum u. 9. 18-20 óra között
nem a szokásos helyen, hanem jobbra fel a lépcsőn, és rögtön jobbra
Részvétel: 2000 Ft.-